Opettele nämä sanat ja olet pro.

3000 sanalla voit ymmärtää 90% englanninkielisistä keskusteluista ja teksteistä. Loput 10% on erikoisalansanastoa, jonka voit oppia esim. ammatissasi, opiskellessasi tai muusta aiheyhteydestä. 

Kielten lähtötasojen kuvauksissa käytetään Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen (CEFR = Common European Framework for Languages) taitotasoja A1-A2-B1-B2-C1-C2. Tämä 3000 sanan lista kattaa kielitaidon tasot: A1, A2, B1 ja B2. Sanaluettelon lähde: Oxford University Press.

Julkaisemme tässä sivustolla listasta vain osan (a > c). Jos haluat koko listan, pyydä se meiltä: support at redfoxlanguages.com

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat (a > c):

englanti

suomi

 

 

abandon

hylätä

ability

kyky

able

pystyä

abortion

abortti

about

noin

above

edellä

abroad

ulkomailla

absence

poissaolo

absolute

absoluuttinen

absolutely

ehdottomasti

absorb

omaksua

abuse

väärinkäyttö

academic

akateeminen

accept

hyväksyä

access

pääsy

accident

onnettomuus

accompany

seurata

accomplish

suorittaa

according

mukaan

account

tili

accurate

tarkka

accuse

moittia

achieve

saavuttaa

achievement

saavutus

acid

happo

acknowledge

tunnustaa

acquire

hankkia

across

poikki

act

toimia

action

toiminta

active

aktiivinen

activist

aktivisti

activity

toiminta

actor

näyttelijä

actress

näyttelijä

actual

todellinen

actually

itse asiassa

ad

mainos

adapt

sopeuttaa

add

lisätä

addition

lisäys

additional

lisä-

address

osoite

adequate

riittävä

adjust

säätää

adjustment

säätö

administration

antaminen

administrator

järjestelmänvalvoja

 

englanti

suomi

 

 

admire

ihailla

admission

pääsy

admit

myöntää

adolescent

nuori

adopt

hyväksyä

adult

aikuinen

advance

ennakko

advanced

pitkälle kehittynyt

advantage

etu

adventure

seikkailu

advertising

mainonta

advice

neuvot

advise

neuvoa

adviser

neuvonantaja

advocate

edustaa

affair

asia

affect

vaikuttaa

afford

olla varaa

afraid

peloissaan

African

afrikkalainen

African-American

Afrikkalais-amerikkalainen

after

jälkeen

afternoon

iltapäivällä

again

uudelleen

against

vastaan

age

ikä

agency

virasto

agenda

esityslista

agent

agentti

aggressive

aggressiivinen

ago

sitten

agree

olla samaa mieltä

agreement

sopimus

agricultural

maatalous

ah

Ah

ahead

eteenpäin

aid

apu

aide

avustaja

AIDS

aids

aim

tavoite

air

ilma

aircraft

ilma-alus

airline

lentoyhtiö

airport

lentokenttä

 

 

album

albumi

alcohol

alkoholi

alive

elossa

all

kaikki

alliance

liittouma

allow

sallia

ally

liittolainen

almost

melkein

alone

yksin

along

pitkin

already

jo

also

myös

alter

muuttaa

alternative

vaihtoehto

although

siitä huolimatta

always

aina

AM

OLEN

amazing

hämmästyttävä

American

amerikkalainen

among

keskuudessa

amount

määrä

analysis

analyysi

analyst

analyytikko

analyze

analysoida

ancient

muinainen

and

ja

anger

suututtaa

angle

kulma

angry

vihainen

animal

eläin

anniversary

vuosipäivä

announce

ilmoittaa

annual

vuotuinen

another

toinen

answer

vastaus

anticipate

ennakoida

anxiety

levottomuus

any

minkä tahansa

anybody

kukaan

anymore

enää

 

 

anyone

kukaan

anything

mitä tahansa

anyway

joka tapauksessa

anywhere

missä tahansa

apart

erilleen

apartment

huoneisto

apparent

näennäinen

apparently

ilmeisesti

appeal

vetoomus

appear

ilmestyä

appearance

ulkomuoto

apple

omena

application

hakemus

apply

käytä

appoint

nimittää

appointment

nimittäminen

appreciate

arvostaa

approach

lähestyä

appropriate

sopiva

approval

hyväksyminen

approve

hyväksyä

approximately

suunnilleen

Arab

arabi

architect

arkkitehti

area

alue

argue

väitellä

argument

perustelu

arise

nousta

arm

käsivarsi

armed

aseellinen

army

armeija

around

noin

arrange

järjestää

arrangement

järjestely

arrest

pidätys

arrival

saapuminen

arrive

saapua

art

taide

article

artikla

artist

taiteilija

artistic

taiteellinen

as

kuten

Asian

aasialainen

aside

syrjään

ask

kysyä

asleep

unessa

aspect

näkökohta

assault

hyökkäys

assert

väittää

assess

arvioida

assessment

arviointi

 

 

asset

etu

assign

antaa

assignment

toimeksianto

assist

avustaa

assistance

apu

assistant

avustaja

associate

kumppani

association

yhdistys

assume

olettaa

assumption

olettamus

assure

vakuuttaa

athlete

urheilija

athletic

urheilu-

atmosphere

ilmapiiri

attach

liittää

attack

hyökkäys

attempt

yrittää

attend

osallistu

attention

huomio

attitude

asenne

attorney

asianajaja

attract

vetää puoleensa

attractive

viehättävä

attribute

ominaisuus

audience

yleisö

author

kirjailija

authority

auktoriteetti

auto

auto

available

saatavilla

average

keskiverto

avoid

välttää

award

palkinto

aware

tietoinen

awareness

tietoisuus

away

pois

awful

hirveä

baby

vauva

back

takaisin

background

tausta

bad

huono

badly

huonosti

bag

laukku

bake

leipoa

balance

saldo

ball

pallo

ban

kieltää

band

bändi

bank

pankki

 

 

bar

baari

barely

tuskin

barrel

tynnyri

barrier

este

base

pohja

baseball

baseball

basic

perustiedot

basically

pohjimmiltaan

basis

perusta

basket

kori

basketball

koripallo

bathroom

kylpyhuone

battery

akku

battle

taistelu

be

olla

beach

ranta

bean

papu

bear

karhu

beat

lyödä

beautiful

kaunis

beauty

kauneus

because

koska

become

tulla

bed

sänky

bedroom

makuuhuone

beer

olut

before

ennen

begin

alkaa

beginning

alku

behavior

käytös

behind

takana

being

olento

belief

uskomus

believe

uskoa

bell

soittokello

belong

kuulua

below

alla

belt

vyö

bench

penkki

bend

mutka

beneath

alla

benefit

hyöty

beside

vieressä

besides

sitä paitsi

best

parhaat

bet

veto

better

paremmin

between

välillä

beyond

ulkopuolella

Bible

raamattu

 

 

big

iso

bike

pyörä

bill

laskuttaa

billion

miljardi

bind

sitoa

biological

biologinen

bird

lintu

birth

syntymä

birthday

syntymäpäivä

bit

bitti

bite

purra

black

musta

blade

terä

blame

syyttää

blanket

viltti

blind

sokea

block

lohko

blood

veri

blow

isku

blue

sininen

board

lauta

boat

vene

body

ruumis

bomb

pommi

bombing

pommitus

bond

side

bone

luu

book

kirja

boom

puomi

boot

saapas

border

reunus

born

syntynyt

borrow

lainata

boss

pomo

both

molemmat

bother

vaivautua

bottle

pullo

bottom

pohja

boundary

raja

bowl

kulho

box

laatikko

boy

poika

boyfriend

poikaystävä

brain

aivot

branch

haara

brand

brändi

bread

leipä

break

tauko

breakfast

aamiainen

breast

rinta

 

 

breath

hengitys

breathe

hengittää

brick

tiili

bridge

silta

brief

lyhyt

briefly

lyhyesti

bright

kirkas

brilliant

loistava

bring

tuoda

British

brittiläinen

broad

laaja

broken

rikki

brother

veli

brown

ruskea

brush

harjata

buck

pukki

budget

talousarvio

build

rakentaa

building

rakennus

bullet

luoti

bunch

kimppu

burden

taakka

burn

polttaa

bury

haudata

bus

bussi

business

liiketoiminta

busy

kiireinen

but

mutta

butter

voi

button

nappi

buy

ostaa

buyer

ostaja

by

mennessä

cabin

hytti

cabinet

kaappi

cable

kaapeli

cake

kakku

calculate

laskea

call

puhelu

camera

kamera

camp

leiri

campaign

kampanja

campus

kampus

can

voida

Canadian

kanadalainen

cancer

syöpä

candidate

ehdokas

cap

korkki

 

 

capability

valmiudet

capable

kykenevä

capacity

kapasiteetti

capital

iso alkukirjain

captain

kapteeni

capture

kaapata

car

auto

carbon

hiili

card

kortti-

care

hoito

career

ura

careful

varovainen

carefully

huolellisesti

carrier

kantaja

carry

carry

case

tapaus

cash

käteinen raha

cast

valettu

cat

kissa

catch

ottaa kiinni

category

kategoria

Catholic

katolinen

cause

syy

ceiling

katto

celebrate

juhlia

celebration

juhla

celebrity

julkkis

cell

solu

center

keskusta

central

keskus-

century

vuosisata

CEO

toimitusjohtaja

ceremony

seremonia

certain

tietty

certainly

varmasti

chain

ketju

chair

tuoli

chairman

puheenjohtaja

challenge

haaste

chamber

kammio

champion

mestari

championship

mestaruus

chance

mahdollisuus

change

muuttaa

changing

vaihtaa

channel

kanava

chapter

luku

character

merkki

characteristic

luonteenomainen

characterize

luonnehtivat

charge

maksu

charity

hyväntekeväisyys

chart

kartoittaa

chase

ajojahti

cheap

halpa

check

tarkistaa

cheek

poski

 

 

cheese

juusto

chef

kokki

chemical

kemiallinen

chest

rinta

chicken

kana

chief

päällikkö

child

lapsi

childhood

lapsuus

Chinese

Kiinalainen

chip

siru

chocolate

suklaa

choice

valinta

cholesterol

kolesteroli

choose

valita

Christian

kristillinen

Christmas

joulu

church

kirkko

cigarette

savuke

circle

ympyrä

circumstance

seikka

cite

siteerata

citizen

kansalainen

city

kaupunki

civil

siviili-

civilian

siviili-

claim

vaatimus

class

luokka

classic

klassikko

classroom

luokkahuone

clean

puhdas

clear

asia selvä

clearly

selvästi

client

asiakas

climate

ilmasto

climb

kiivetä

clinic

klinikka

clinical

kliininen

clock

kello

close

kiinni

closely

tarkasti

closer

lähemmäksi

clothes

vaatteet

clothing

vaatetus

cloud

pilvi

club

klubi

clue

vihje

cluster

rykelmä

coach

valmentaja

coal

kivihiili

 

 

coalition

koalitio

coast

rannikko

coat

takki

code

koodi

coffee

kahvi

cognitive

kognitiivinen

cold

kylmä

collapse

romahtaa

colleague

kollega

collect

kerätä

collection

kokoelma

collective

kollektiivinen

college

college

colonial

siirtomaa-

color

väri

column

sarake

combination

yhdistelmä

combine

yhdistää

come

tulla

comedy

komedia

comfort

mukavuus

comfortable

mukava

command

komento

commander

komentaja

comment

kommentti

commercial

kaupallinen

commission

komissio

commit

tehdä

commitment

sitoutuminen

committee

komitea

common

yhteinen

communicate

tiedottaa

communication

viestintä

community

yhteisö

company

yhtiö

compare

vertailla

comparison

vertailu

compete

kilpailla

competition

kilpailu

competitive

kilpailukykyinen

competitor

kilpailija

complain

kannella

complaint

valitus

complete

saattaa loppuun

completely

täysin

complex

monimutkainen

complicated

monimutkainen

component

komponentti

compose

säveltää

composition

sävellys

 

 

comprehensive

kattava

computer

tietokone

concentrate

Keskity

concentration

keskittyminen

concept

konsepti

concern

koskea

concerned

huolestunut

concert

konsertti

conclude

solmia

conclusion

johtopäätös

concrete

betoni

condition

kunto

conduct

käytös

conference

konferenssi

confidence

luottamus

confident

luottavainen

confirm

vahvistaa

conflict

konflikti

confront

kohdata

confusion

sekaannus

Congress

kongressi

congressional

kongressin

connect

kytkeä

connection

yhteys

consciousness

tietoisuus

consensus

yhteisymmärrys

consequence

seuraus

conservative

konservatiivinen

consider

harkita

considerable

huomattava

consideration

harkinta

consist

muodostuvat

consistent

johdonmukainen

constant

jatkuva

constantly

alituisesti

constitute

muodostaa

constitutional

perustuslaillinen

construct

rakentaa

construction

rakentaminen

consultant

konsultti

consume

kuluttaa

consumer

kuluttaja

consumption

kulutus

contact

ottaa yhteyttä

contain

sisältää

container

kontti

contemporary

nykyajan

content

sisältö

contest

kilpailu

 

 

continue

jatkaa

continued

jatkui

contract

sopimus

contrast

kontrasti

contribute

edistävät

contribution

panos

control

ohjaus

controversial

kiistanalainen

controversy

kiista

convention

sopimus

conventional

tavanomainen

conversation

keskustelu

convert

muuntaa

conviction

vakaumus

convince

vakuuttaa

cook

kokki

cookie

pikkuleipä

cooking

ruoanlaitto

cool

viileä

cooperation

yhteistyö

cop

poliisi

cope

selviytyä

copy

kopio

core

ydin

corn

maissi

corner

kulma

corporate

yritys-

corporation

yhtiö

correct

oikea

correspondent

kirjeenvaihtaja

cost

kustannus

cotton

puuvilla

couch

sohva

could

voisi

council

neuvosto

counselor

ohjaaja

count

laskea

counter

laskuri

country

maa

county

lääni

couple

pari

courage

rohkeus

course

kurssi

court

tuomioistuin

cousin

serkku

cover

peite

coverage

kattavuus

cow

lehmä

crack

murtua

craft

alus

 

 

crash

romahdus

crazy

hullu

cream

kerma

create

luoda

creation

luominen

creative

luova

creature

olento

credit

luotto

crew

miehistö

crime

rikollisuus

criminal

rikollinen

crisis

kriisi

criteria

kriteeri

critic

kriitikko

critical

kriittinen

criticism

kritiikki

criticize

arvostella

crop

sato

cross

ylittää

crowd

väkijoukko

crucial

ratkaiseva

cry

itkeä

cultural

kulttuurinen

culture

kulttuuri

cup

kuppi

curious

utelias

current

nykyinen

currently

tällä hetkellä

curriculum

opetussuunnitelma

custom

mukautettu

customer

asiakas

cut

leikata

cycle

sykli